Wyniki przedterminowych wyborów Wójta Gminy Jeżewo

Wyniki przedterminowych wyborów Wójta Gminy Jeżewo przeprowadzonych w dniu 22 października 2017 r.

1. Liczba zgłoszonych kandydatów na wójta wyniosła 4.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 6267.
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 2785.
4. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 2785, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 44,44%.
5. Liczba głosów ważnych wyniosła 2773, co stanowi 99,57% ogólnej liczby głosów.
6. Liczba głosów nieważnych wyniosła 12, co stanowi 0,43% ogólnej liczby głosów, w tym:
1) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2,
2) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8,
3) z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska
kandydata 0.
7. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
1) KACZMAREK Michał Tadeusz zgłoszony przez KWW MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCIĄ 88
2) LEMAŃCZYK Jerzy zgłoszony przez KWW SIŁA DOŚWIADCZENIA DLA GMINY JEŻEWO 734
3) MACURA Angelika Bożena zgłoszona przez KWW NASZ DOM-GMINA JEŻEWO 424
4) RAKOWICZ Maciej zgłoszony przez KWW „GMINA JEŻEWO NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ” 1527
8. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach wymaganą liczbę głosów uzyskał RAKOWICZ  MACIEJ zgłoszony przez KWW „GMINA JEŻEWO NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”.