Ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy Jeżewo

W dniu dzisiejszym 30 października 2017 r. postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zwołano Sesję Rady Gminy w Jeżewie w celu złożenia ślubowania przez nowego Wójta Gminy Jeżewo wybranego w wyborach przedterminowych przeprowadzonych w dniu 22 października 2017 roku.

Fot. Magda Potulska. Krzysztof Nowicki